Ge-woon Ontwerpstudio & Interieur Advies

Architectuur

Een ruimte moet van binnen kloppen, waarbij de architectonische impressie zorgt voor gevoel en belevenis

Een vernieuwd interieurontwerp staat vaak in relatie tot de uitbreiding of vernieuwing van de woning. Een vernieuwde opzet zorgt dan ook voor een ruimtelijke kijk op de ruimte die aan hoort te sluiten bij de bestaande toestand. 

Ge-woon Ontwerpstudio & Interieur Advies kan hier gehoor aan geven door het ruimtelijk ontwerp te vertalen naar een architectonisch ontwerp. Hierbij wordt er veel waarde gehecht aan de huidige context. Dit zorgt ervoor dat de belangrijke elementen van het bestaande behouden blijven. Ook gebruiken we hiervoor veel natuurlijke materialen, afhankelijk van de situatie. 

Deze werkzaamheden bestaan uit een bestemmingsplancheck, een ruimtelijk ontwerp dat resulteert in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp kan in overleg met de aannemer, constructeur en installateur direct worden gebruikt worden voor de realisatie van de verbouwing. 

Doordat ons bureau veel waarde hecht aan de ruimtelijke opzet is het van belang om van binnen naar buiten te ontwerpen. Na inventarisatie van de woning en uw wensen zullen de eerste ideeën op tafel komen. Het is voor ons een streven om ervoor te zorgen dat u het gevoel en de belevenis van de hernieuwde ruimtelijke opzet ervaart. Vandaar dat we graag eerst de ruimtelijke opzet met u bespreken, alvorens we overgaan tot de verdere uitwerking van het definitief ontwerp.