Ge-woon Ontwerpstudio & Interieur Advies

Afstudeerproject 'Replant the Seed'

AFSTUDEERPROJECT 'REPLANT THE SEED'

Door Max Peijnenburg

'Replant the Seed' laat zien dat architectuur een sociaal en ecologisch systeem kan vormen voor de toenemende leegstand binnen de agrarische sector rondom de Loonse & Drunense duinen. Hiermee kadert het de collectieve balans tussen de toenemende recreatiedruk en de grootschalige verduurzaming van het gebied.

Door de bedrijfsvoering van het huidige agrarisch bedrijf dusdanig aan te passen, zodat afvalstoffen worden hergebruikt en het voor mensen mogelijk wordt om het bedrijf te betreden, ontstaat er een vernieuwd concept dat de kloof tussen het agrarisch landschap en het bewoond gebied kleiner maakt.

Dit resulteert in een nieuwe beleving van het agrarisch bedrijf, waarin het vernieuwde circulaire landbouwsysteem ruimte en functie definieert door middel van een architectonische transformatie. Deze architectonische transformatie binnen de typologie van de boerderij zorgt ervoor dat het gebouw op gaat in het landschap, groen het erf kan betreden en bezoekers uitgenodigd worden om het bedrijf te betreden.

Presentatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=8Kjr2qPjbfY